Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy moja przyszła żona Ukrainka, jeżeli zamieszkamy w Polsce może ubiegać się o status bezrobotnej? Czy z tego tytułu może ubiegac się o bezzwrotną pożyczkę z U.P.? Zamierza z małym kapitałem otworzyć salon rehabilitacyjny.

Odpowiedź

Pana przyszła żona po ślubie będzie mogła ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce. Dopiero otrzymanie tego zezwolenia i polskiej karty pobytu pozwoli jej na otrzymanie pomocy w tej kwestii.

- Posiadając zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce cudzoziemiec może zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Polsce - informuje przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie. - Powinien zgłosić się w tym celu do Powiatowego Urzędu Pracy z kartą pobytu, decyzją Urzędu Wojewódzkiego o wydaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz kopią aktu małżeństwa.

Jak informuje PUP, cudzoziemcom w opisanej sytuacji przysługuje też prawo do otrzymania pożyczki dla bezrobotnych na otwarcie własnej działalności gospodarczej.


Data odpowiedzi:

2009-10-27 09:24:42

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii