Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Urodziłam się w Chorwacji. Mama Polka, tato Chorwat. Mam też polskie obywatelstwo i rodzinę w Polsce. Jakie dokumenty powinnam posiadać przy podjęciu pracy w Polsce. Czy muszę mieć pesel, nip, co ze składkami ZUS i podatkiem. Uprzejmie proszę o odpowiedź

Odpowiedź

Dzień dobry!

Ze względu na fakt, że posiada Pani obywatelstwo polskie (po Mamie), będą Panią obowiązywać rozwiązania dotyczące obywateli polskich.

Oznacza to, że może Pani zupełnie swobodnie poruszać się po polskim rynku pracy (podejmować zatrudnienie, rezygnować z niego) bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń.

Jeśli chodzi o sposób realizacji przez Panią obowiązków podatkowych, numerem identyfikującym Panią w relacjach z urzędem skarbowym jest / będzie numer PESEL. Numer ten jest nadawany przez ministra spraw wewnętrznych na wniosek organu gminy, w której jest / będzie Pani zameldowana albo (w przypadku braku meldunku) na wniosek pracodawcy (tj. płatnika składek na ubezpieczenie społeczne). To pracodawca będzie także odprowadzał w Pani imieniu zaliczkę na podatek dochodowy.


Data odpowiedzi:

2014-09-14 22:32:40

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii