Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Ja jestem studentem (z Ukrainy) ale chcę już zacząć pracować. Czy potrzebuję pozwolenia na pracę, jeśli mam wizę typu D? Czy są stanowiska które nie wymagają takiego pozwolenia?

Odpowiedź

Dzień dobry! Wiza krajowa, która została Panu wydana sama w sobie (tzn. bez posiadania przez Pana zezwolenia na pracę / oświadczenia pracodawcy, że zamierza Pana zatrudnić, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy) nie uprawniałaby Pana do pracy w Polsce nawet w przypadku, gdyby celem jej wydania było wykonywanie pracy - w Pana przypadku (jak rozumiem) podstawą udzielenia wizy były studia.

Aby móc rozpocząć legalną pracę powinien Pan - przed jej rozpoczęciem - skłonić pracodawcę, aby uzyskał dla Pana albo zezwolenie na pracę (postępowanie w urzędzie wojewódzkim), albo zarejestrował w urzędzie pracy oświadczenie dotyczące zamiaru zatrudnienia Pana (wówczas mógłby Pan pracować u takiego pracodawcy przez 6 miesięcy, ale po upływie pierwszych 3 w łatwiejszy sposób uzyskać "pełnoprawne" zezwolenie na pracę).

Warto natomiast, żeby Pan pamiętał, że niejako w drodze wyjątku - ale jedynie jeśli jest Pan studentem studiów stacjonarnych - jest Pan zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę i może się Pan podjąć pracę na tych samych zasadach, co obywatele polscy w miesiącach lipiec-wrzesień (wakacje akademickie).

Będzie też Pan miał prawo do pracy bez zezwolenia, gdy ukończy Pan studia na polskiej uczelni.


Data odpowiedzi:

2014-03-21 21:40:50

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii