Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy obywatel Meksyku, przyjeżdżający do Polski, na studia podyplomowe, które odbywają się w jeden bądź dwa weekendy w miesiącu, przez okres roku ma prawo do ubiegania się o wizę studencką? Czy wiza studencka zawiera możliwość podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin? Z góry dziękuję,

Odpowiedź

Nie ma żadnego problemu, aby na podstawie takich studiów starać sie o wizę w celu kształcenia się (to nieco inny rodzaj wizy niż wiza studencka, ale można jej udzielić cudzoziemcowi, ktory chce się kształcić na przykład na studiach podyplomowych), ale oczywiście ostateczna decyzja o jej przyznaniu zawsze zależy od konsula.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy studenckiej lub wizy w celu kształcenia się, aby mógł pracować potrzebuje zezwolenia na pracę. Studenci - cudzoziemcy mają prawo do pracy bez zezwolenia jedynie wówczas, gdy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (tzw. karty pobytu).


Data odpowiedzi:

2013-07-20 22:11:12

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii