Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, jestem obywatelką Gruzji. Za rok zamierzam złożyć wniosek o kartę rezydenta, ponieważ mówiono mi, że po 5 latach legalnej pracy w Polsce i płacenia podatków, mam prawo wnioskować o otrzymanie kartę rezydenta. Moje pytania: - czym się róźni karta rezydenta od karty stałego pobytu i kiedy można otrzymać kartę stałego pobytu? - jeżeli otrzymam kartę rezydenta i wyjadę, czy moja karta rezydenta straci ważność po jakimś czasie, ponieważ nie przebywałam w Polsce? - gdybym chciała wnioskować o obywatelswo polskie jakie warunki musiałabym spełniać? Dziękuję serdecznie.

Odpowiedź

Kartę stałego pobytu otrzymuje cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce zezwolenie na osiedlenie się - jest to jakby 'krajowy', polski tytuł pobytowy, podczas gdy karta rezydenta wynika z przepisów unijnych. Jeżeli chodzi o uprawnienia z nimi związane są generalnie dość podobne, chociaż cudzoziemcowi legitymującemu się kartą rezydenta łatwiej zalegalizować swój pobyt w pozostałych krajach unijnych.

Karta stałego pobytu i karta rezydenta długoterminowego WE różnią się przede wszystkim warunkami koniecznymi do ich uzyskania. Kartę stałego pobytu można uzyskać jedynie w 4 przypadkach: jeżeli cudzoziemiec jest małżonkiem polskiego obywatela, uzyskał w Polsce jedną z form ochrony, jest małoletnim dzieckiem polskiego obywatela i pozostaje pod jego władzą rodzicielską lub jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego kartę stałego pobytu i urodziło się w Polsce. W pozostałych przypadkach, jeżeli ktoś, tak jak Pani, przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie (co oznacza, że nie mogła Pani wyjechać z Polski na dłużej niż 6 miesięcy w trakcie jednego wyjazdu i w sumie przez te 5 lat na dłużej niż na 10 miesięcy) może ubiegać się właśnie o status rezydenta długoterminowego.

Kartę rezydenta rzeczywiście można utracić, jeżeli wyjedzie się z Polski na dłużej niż 6 lat lub z terytorium Unii Europejskiej na okres dłuższy niż kolejne 12 miesięcy.

Ustawa o obywatelstwie przewiduje, że cudzoziemiec może zostać uznany za polskiego obywatela, jeżeli przebywa w Polsce nieprzerwanie na podstawie karty rezydenta przez co najmniej 3 lata i posiada stałe i stabilne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego. Cudzoziemiec musi się także wykazać znajomością języka polskiego, potwierdzoną urzędowym poświadczeniem - praktyce jest to egzamin z języka na poziomie B1. Ten wymóg nie dotyczy osób, które ukończyły szkołę w Polsce lub za granicą szkołę z wykładowym językiem polskim.


Data odpowiedzi:

2013-06-18 15:03:07

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii