Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

mam take pytane.mam karte pobytu z povodu abolicii ,czy po okonaczenu pobytu , pracodav ca benda robiv vnesyk o pozvolenja na praca , ja u nego benda pracovav vencyj jak 3 mesence czy benda musiav spravzacj on rynek pracy czy nema takij potszeby ,i czy tych 2 liata zaliczyse do pobytu v poljsze rzebe puznej sji staracj o WE, dzenjkue...

Odpowiedź

Okres pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu wydanej w związku z abolicją nie zalicza się do okresu niezbędnego do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego WE.

To, czy pracodawca nie będzie musiał przeprowadzać testu rynku pracy zależy od tego jakie ma Pan obywatelstwo oraz na jakiej podstawie wykonywał Pan wcześniej dla niego pracę. Jeżeli pochodzi Pan z Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Ukrainy lub Rosji i rzeczywiście przepracował Pan u tego pracodawcy co najmniej 3 miesiące na tym samym stanowisku na podstawie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca wówczas możliwe jest uniknięcie testu rynku pracy.

Test nie jest także konieczny, jeżeli pochodzi Pan z jednego z tych ww. krajów i pracował Pan dla osoby fizycznej wykonując prace opiekuńczo-pielęgnacyjne lub jako pomoc domowa. W tym przypadku nie są nawet wymagane minimalny 3-miesięczy okres zatrudnienia ani wcześniejsza praca na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca.

W innych przypadkach test jest konieczny.


Data odpowiedzi:

2013-03-04 11:30:17

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii