Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

jezeli obywatel ukrainy ma zaproszenia od wojiewody i odeszed od pracodawcy ktory jemu zrobil to zaproszenia i pracuje teraz gdzie indiej czy ten pracodawca moge teraz anolowac to zaproszenja ktory zrobil to zaproszenia.

Odpowiedź

Tak. Pierwszy pracodawca nawet powinien, zgodnie z prawem, powiadomić Urząd Wojewódzki o tym, że cudzoziemiec już nie pracuje u niego na podstawie tego zaproszenia.

Warto wiedzieć, że to pierwsze zaproszenie (rozumiem, że chodzi o zezwolenie na pracę) - nie uprawnia do pracy u innego pracodawcy.

Jeśli cudzoziemiec zmienia pracę, to po pierwsze nowy pracodawca musi wystąpić o zezwolenie na pracę dla niego (albo zarejestrować oświadczenie w tej sprawie w Urzędzie Pracy), a po drugie - sam cudzoziemiec powinien powiadomić Urząd Wojewódzki o tym, że zmieniła się jego sytuacja.

Praca u innego pracodawcy bez załatwienia tych spraw jest nielegalna. Cudzoziemiec może stracić kartę pobytu lub wizę. Może też być ukarany grzywną.


Data odpowiedzi:

2013-02-12 19:13:29

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii