Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry! Dziękuję serdecznie za Państwa pracę! Mam następujące pytanie. W Polsce przebywam już 7 lat (liczone jako 3,5 ze względu nauki). Za półroku kończę studia magisterskie w Polsce, już mam dyplom licencjacki. Po ukończeniu studiów mam 3 miesiące na znalezienie pracy (wiza kończy się we wrześniu). Obawiam się, że procedura zatrudnienia obcokrajowca dla pracodawcy będzie niepotrzebnym mu problemem. Jakie kroki będzie musiał podjąć, aby mnie zatrudnić? Wiem, że przez 6 miesięcy mogę pracować bez zezwolenia jako Białorusinka, ale jeśli chodzi o pracę długoterminową na umowę o pracy, jak to się robi? Z góry dziękuję za odpowiedź!

Odpowiedź

Dzień dobry! Dziękujemy za miłe słowa!

Pani sytuacja zależy od tego w jakim trybie kończy Pani studia w Polsce.

Jako absolwentka STACJONARNYCH polskich studiów wyższych ma Pani prawo do pracy w Polsce bez zezwolenia. Tak więc potencjalny pracodawca nie będzie musiał przechodzić przez procedurę uzyskiwania dla Pani zezwolenia na pracę. Może ją Pani podjąć na takich samych zasadach, jak polscy obywatele, oczywiście z wyjątkiem tych zawodów, do wykonywania których niezbędne jest polskie obywatelstwo.

Oczywiście, aby mogła Pani w Polsce pracować, Pani pobyt tu musi być legalny. Nie ma żadnych przeszkód, aby po skończeniu studiów starała się Pani o legalizację pobytu na podstawie znalezionego w Polsce zatrudnienia. Proszę pamiętać, że jeżeli złoży Pani wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony nie później niż 45 dni przed upływem ważności poprzedniego zezwolenia lub wizy, wtedy będzie mogła Pani legalnie poczekać na decyzję w swojej sprawie, nawet po upływie ważności tego dokumentu, w Polsce.

To, czy w tym czasie będzie już miała Pani prawo do wykonywania pracy, zależy od tego, na jakiej podstawie przebywa Pani aktualnie w Polsce.

Najlepsza sytuacja byłaby wówczas, gdyby podstawą Pani aktualnego pobytu było zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydane w związku ze studiami (co jest możliwe tylko jeżeli studiuje Pani w trybie stacjonarnym). W tej ostatniej kwestii najlepiej skonsultowac się z prawnikiem z organizacji pozarządowej zajmującej się cudzoziemcami (kontakt do organizacji w róznych miastach w Polsce na naszej stronie w zakładce Kontakty). Prawnik będzie umiał jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy zobaczy, jaki rodzaj wizy Pani posiada lub na jakiej podstawie została Pani wydana decyzja o zezwoleniu na zamieszkanie.

Jeżeli będzie Pani absolwentką studiów NIESTACJONARNYCH to niestety opisane wyżej ułatwienia Pani nie dotyczą.

W takiej sytuacji rzeczywiście może Pani skorzystać z ułatwionej procedury dostępnej m.in. dla obywateli Białorusi tj. zatrudniania na podstawie tzw. oświadczenia pracodawcy. Warto się nad tym zastanowić, ponieważ jest to wygodny sposób na zyskanie czasu na załatwienie zezwolenia na pracę.

Otóż, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, ułatwione jest zatrudnianie, na okres do sześciu miesięcy, obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy.

Pracodawca powinien zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy i tam zarejestrować oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Co bardzo ważne, przyszły pracodawca nie musi udowadniać, że na przyszłe stanowisko poszukiwał już pracowników wśród Polaków (jest to wymagane w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca).

Wadą takiego rozwiązania jest to, że pracę na tej podstawie cudzoziemiec może wykonywać jedynie przez pół roku. Jednak już po upływie 3 miesięcy pracy pracodawca ma możliwość wystąpienia o zezwolenie na pracę, ale co bardzo ważne BEZ konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy.

Jest to procedura, w ramach której pracodawca musi złożyć ofertę pracy na tym konkretnym stanowisku i na konkretnych warunkach w lokalnym Urzędzie Pracy. Jeżeli nie zgłosi się na to ogłoszenie żadna osoba (Polak lub cudzoziemiec, który ma prawo wykonywania pracy bez zezwolenia) wówczas pracodawca będzie mógł zatrudnić Panią. Tak więc po 3 miesiącach pracy na podstawie oświadczenia pracodawca będzie mógł uzyskać dla Pani zezwolenie na pracę w dużo prostszej i szybszej procedurze. Oczywiście będzie Pani musiała na tej podstawie uzyskać wizę lub kartę pobytu.


Data odpowiedzi:

2013-02-11 12:09:12

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii