Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Chciałbym prosić o udzielenie mi informacji odnośnie wyjazdu do Włoch. Jestem obywatelem Federacji Rosyjskiej, ale posiadam polską kartę stałego pobytu. Natomiast zatrudniony jestem we włoskim przedsiębiorstwie, działającym w Polsce (firma matka znajduje się we Włoszech). Powiadomiono mnie o tym, że ze względu na zajmowane stanowisko, firma może mnie oddelegować do Włoch na szkolenie. W internecie natrafiłem na informację, że cudzoziemiec posiadający kartę pobytu stałego, który chce podjąć pracę w innym kraju UE powinien starać się o pozwolenie na pracę - w tym wypadku u Włoskiego pracodawcy oraz wizę. Ale co w tym wypadku, gdy nie będę pracował we Włoszech, tylko pojadę z firmy działającej w Polsce na szkolenie na przykład na tydzień? Jak traktować ten wyjazd? Czy mógłbym wyjechać z Polski tylko na podstawie samej karty pobytu stałego?

Odpowiedź

Rzeczywiście jest tak, że cudzoziemiec, który posiada w Polsce kartę stałego pobytu ma prawo do wykonywania pracy bez zezwolenia na terenie Polski, ale nie ma takiego prawa na terenie innych krajów UE. Niezbędne jest uzyskanie wizy i pozwolenia na pracę w danym kraju.

Analizując Pana sytuację wydaje się, że udział w szkoleniu nie jest tożsamy z wykonywaniem pracy, a więc żadne dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. Jeżeli jednak chce mieć Pan pewność to pytanie należałoby zadać także odpowiedniej instytucji we Włoszech.

Może Pan jak najbardziej przekroczyć granicę na podstawie karty stałego pobytu oraz ważnego paszportu (koniecznie musi mieć Pan przy sobie oba te dokumenty, inaczej Pana wyjazd będzie traktowany jak nielegalne przekroczenie granicy!).


Data odpowiedzi:

2012-12-17 22:51:11

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii