Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam ponownie.Moj partner z Syrii(Kurd)zlozyl wniosek o status uchodzcy,teraz otrzymal przedluzenie zielonej karty do pazdziernika br.Nie mieszka w osrodku.Mieszkamy razem.Bylismy w Osrodku dla uchodzcow pod Warszawa i zlozyl wniosek o przyznanie pomocy socjalnej powiedziano mu,ze szanse sa minimalne,a wlasciwie zadne bo ponstwo nie ma pieniedzy jakie.Nie ma tez jeszcze decyzji o przyznaniu jakiejkolwiek formy prawnej(status uchodzcy,pobyt tolerowany).Jakie sa mozliwosci zeby mogl legalnie podiac prace,z czegos musi zyc.Ja bede teraz otwierala dzialalnosc gospodarcza czy moge go w jakikolwiek sposob zatrudnic.Dziekuje i pozdrawiam. Joanna

Odpowiedź

Jeżeli cudzoziemiec ubiega się o nadanie statusu uchodźcy i nie posiada na terytorium RP żadnej innej podstawy legalnego pobytu (np. zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, pobytu tolerowanego itp.), to na czas trwania procedury statusowej przysługuje mu prawo do korzystania z pomocy socjalnej udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W podstawowej formie pomoc ta polega, przede wszystkim, na miejscu w ośrodku dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zapewnieniu wyżywienia, pomocy medycznej, przyznaniu drobnych pieniędzy (w sumie 70 zł miesięcznie).

Istnieje jednak także możliwość, aby cudzoziemiec ubiegał się o przyznanie środków pieniężnych na utrzymanie poza ośrodkiem. Urząd może (ale nie musi) przyznać takie świadczenie w celu :

  • zapewnienia cudzoziemcowi bezpieczeństwa,
  • ochrony porządku publicznego;
  • ochrony i utrzymania więzi rodzinnych;
  • przygotowania cudzoziemca do prowadzenia samodzielnego życia poza ośrodkiem, po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy albo decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
  • a także ze względów organizacyjnych.

Cudzoziemiec powinien zwrócić się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego, określając powód lub powody swojego wniosku i wszelkie argumenty na jego poparcie.

Jeżeli Szef Urzędu nie przyzna pomocy finansowej, cudzoziemiec może korzystać ze świadczeń socjalnych jedynie w postaci „ośrodkowej”.

Mimo deklarowanych 'małych szans' naszym zdaniem warto w Państwa sytuacji złożyć jednak taki wniosek.

W kwestii prawa do pracy: cudzoziemcowi, ubiegającemu się o nadanie statusu uchodźcy, którego procedura w I instancji (a więc przed Szefem Urzędu do spraw Cudzoziemców), nie zakończyła się w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy i nie stało się tak z winy wnioskodawcy, Szef Urzędu, na jego wniosek, wydaje zaświadczenie, które wraz z tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca stanowi podstawę do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia.

Innymi słowy - jeśli procedura w I instancji toczy się już dłużej inż pół roku, Pani partner powinien wystąpić o zaświadczenie o przedłużającej się procedurze - i na podstawie tego dokumentu i karty pobytu może podjąć pracę.

Jeśli procedura trwa krócej niż pół roku, Pani partner nie ma prawa do pracy w Polsce.


Data odpowiedzi:

2011-05-18 09:46:06

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii