Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy uchodźca nie posiadający dokumentów poświadczających jego wykształcenie, np. medyczne ma szansę na pracę w zawodzie w Polsce? Czy istnieje możliwość uznania jego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych?

Odpowiedź

W większości profesji, których wykonywanie wymaga wysokich kwalifikacji, nie jest możliwe podjęcie pracy bez wymaganych dokumentów - ani w Polsce ani w większości innych krajów. Żeby pracować w zawodzie, uchodźca musi więc posiadać dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje.

Traktowanie dokumentów poświadczających wykształcenie jest w Polsce różne - zależy od kraju, w którym były one wydane (z niektórymi krajami Polska podpisała umowy o wzajemnej uznawalności wykształcenia), a także od rodzaju dokumentu (branży, której dotyczy i rangi).

Uznawaniem dyplomów uzyskanych za granicą i ich nostryfikacją zajmuje się w Polsce Biuro Uznawalnosci Wyksztalcenia i Wymiany Miedzynarodowej. Wszelkie informacje na temat działania tego biura oraz procedur nostryfikacji i uznawania dyplomów można znaleźć na stronie www.buwiwm.edu.pl.

- Biuro opiniuje zagraniczne dyplomy ukończenia szkół wyższych za wyjatkiem dyplomow uczelni medycznych, artystycznych, wojskowych i policyjnych - informuje Monika Bełza z BUWiWM. - W wymienionych przypadkach właściwe są odpowiednie ministerstwa.

Monika Bełza zwraca dodatkowo uwagę, że zawody lekarza oraz prawnika są w Polsce zawodami regulowanymi (kwalifikacje wymagane do ich wykonywania są określone w odpowiednich przepisach), zaś sam dyplom nie wystarcza do ich praktykowania. Podkreśla też, że wszystkie sprawy traktowane są indywidualnie.

Uchodźca wykształcony za granicą ma więc dwie możliwości: odzyskać dokumenty o swoim wykształceniu z kraju pochodzenia (jeśli to tylko możliwe - poprosić krewnych czy znajomych o ich przesłanie), a następnie zwrócić się do wspomnianego Biura o uznanie dyplomu lub... ponownie skończyć studia, tym razem w Polsce.

Żadna z tych możliwości nie jest prosta ani szybka. Wszedzie na świecie obserwuje się problem degradacji zawodowej uchodźców, m.in. z powodu trudności w uznaniu wykształcenia - coraz częściej mówi się o tym jako o problemie państw goszczących, które nie wykorzystują potencjału intelektualnego przybyszów. Na razie wielu uchodźców czeka niestety praca poniżej umiejętności - przynajmniej do czasu, gdy opanują język i zdołają na nowo uzyskać dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

PFM zetknęło się z informacją o możliwości poddania się w Polsce egzaminowi sprawdzającemu kwalifikacje i wykształcenie osób nie posiadających dokumentów - możliwość dotyczyła jednak raczej dzieci i młodzieży. Będziemy dalej szukać informacji w tej sprawie.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii