Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy obywatel Nigerii, aby podjąć legalnie pracę na terenie Polski, musi być zameldowany na terenie tego kraju? I jak to się ma w stosunku do Nigeryjczyka będącego w związku małżeńskim z Polką, a jak w stosunku do Nigeryjczyka w stanie wolnym?

Odpowiedź

Co do zasady, zgodnie z ustawą o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych z 10 kwietnia 1974 r., cudzoziemiec, który w oparciu o posiadany tytuł pobytowy (np. wizę określonego rodzaju) przebywa w danym miejscu dłużej niż 3 doby, jest zobowiązany do zameldowania się w miejscu pobytu.

Meldunek, czy potwierdzenie zameldowania nie jest jednak wymagane do podjęcia pracy.

Cudzoziemcy-małżonkowie obywateli Polski mają w Polsce prawo do podejmowania pracy bez dodatkowych zezwoleń. Możliwości zatrudnienia Nigeryjczyka, który nie jest małżonkiem obywatelki RP, zależą od posiadanego przez niego statusu prawnego.

Na przykład, jeżeli Nigeryjczyk ma w Polsce status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą - może pracować bez dodatkowych zezwoleń.

Szczegółowe informacje na temat zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, grup cudzoziemców, którzy mogą pracować bez zezwolenia i rodzajów pracy, które cudzoziemcy mogą wykonywać bez zezwolenia można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Link poniżej.

Zobacz także

Wojewódzki Urząd Pracy - o zatrudnianiu cudzoziemców

Data odpowiedzi:

2009-02-18 12:59:04

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii