Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam.Chce zatrudnic dwoch kucharzy z Tunezji,jak mam zalatwic wszystkie formalnosci?

Odpowiedź

Wszystko zależy nie od narodowości, ale od statusu prawnego obywateli Tunezji w Polsce.

Jeśli nie potrzebują oni zezwolenia na pracę w Polsce, może Pan zatrudnić ich bez dodatkowych formalności - po prostu podpisując umowę o pracę.

Jest to możliwe, gdy Pana kandydaci na kucharzy mają polskie żony oraz karty pobytu wydane ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z Polką, albo posiadają w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, albo posiadają kartę stałego pobytu wydaną ze względu na osiedlenie się w Polsce lub posiadany status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Jeśli tak nie jest, a Pana potencjalni pracownicy potrzebują zgody na podjęcie zatrudnienia, musi Pan wystąpić o tę zgodę - w województwie mazowieckim wydaje je Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (poniżej link do informacji na temat składania wniosków wraz z informacją o potrzebnych załącznikach).

Występując o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca musi Pan wykazać, że nie ma kandydatów-Polaków na te stanowiska, którzy spełniają stawiane wymogi. Podany link przytacza więcej informacji na ten temat.

Zobacz także

wnioski o zezwolenie na pracę

Data odpowiedzi:

2010-09-14 12:39:31

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii