Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy Afrykańczyk studiujący w Polsce, przebywający więc tu na podstawie wizy studenckiej, ma prawo podjąć legalnie pracę? Czy prawo zabrania studentom zagranicznym pracy w Polsce?

Odpowiedź

Student-cudzoziemiec ma w Polsce ograniczone możliwości podjęcia pracy bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę.

Student ma możliwość pracy:

  • w czasie letnich wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień), jeśli studiuje w trybie studiów dziennych;
  • w ramach praktyk i staży studenckich;
  • gdy wykonuje pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów,, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;

Inne okoliczności, w których cudzoziemcy mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności ubiegania się o zezwolenie cytuje na swojej stronie internetowej Mazowiecki Urząd Pracy - link poniżej.

Zobacz także

Mazowiecki Urząd Pracy

Data odpowiedzi:

2009-02-06 15:48:40

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii