Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Czy obywatel Indii, nie posiadający obywatelstwa Polskiego, pracujący w Polsce na umowę o pracę ma szanse otrzymać emeryturę? Jakie warunki musiałby spełnić, by ubiegać się o to świadczenie, np. jaki staż pracy, inne i jakie? w chwili obecnej osoba ta przepracowała już 4 lata w Polsce, nie wiem natomiast jak długo jeszcze będzie pracowała w Polsce.

Odpowiedź

Dzień dobry, prawo do uzyskania w Polsce emerytury zależy od tego, czy pracodawca odprowadza składki emerytalne (a powinien), a także, czy pracownik przepracował określoną liczbę lat.

Przepisy nie przewidują innych wymogów dotyczących stażu pracy dla cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce. Istnieją przepisy dotyczące uznawania lat pracy w kraju pochodzenia (według naszej wiedzy są to umowy dwustronne, niestety nie wiemy, czy Polska zawarła taką umowę z Indiami).


Data odpowiedzi:

2014-08-27 20:54:51

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii