Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem Tunezyjczykiem i jestem żonaty od 3 lat z Polką. Mamy synka i ciężką sytuację materialną. Czy mamy prawo do mieszkania komunalnego lub socjalnego?

Odpowiedź

- Cudzoziemiec-małżonek obywatelki RP, który ma uregulowany status prawny w Polsce, może składać wniosek o mieszkania komunalne czy socjalne na takich samych warunkach, jak obywatel polski - mówi Agata Kaczmarska, specjalistka Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy społecznej, z wszelkiej pomocy socjalnej państwa mogą korzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie:

  • zezwolenia na osiedlenie się
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
  • zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
  • statusu uchodźcy
  • ochrony uzupełniającej
  • statusu tolerowanego.

- Mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi dysponują gminy albo w miastach - dzielnice - mówi Agata Kaczmarska. - Każdy lokalny samorząd ma własne zasady dotyczące przyznawania tych mieszkań, trzeba więc dowiedzieć się o nie w gminie czy dzielnicy, w której Państwo mieszkają. Zwykle wymagania dotyczą przede wszystkim dochodów rodziny, które nie mogą przekroczyć określonej kwoty (aby móc o mieszkanie wnioskować), a także dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku.

Do mieszkania komunalnego w Polsce nikt nie ma jednak w praktyce 'PRAWA' - w stosunku do potrzeb jest takich mieszkań za mało. Osoby potrzebujące oczekują więc na przydział mieszkania w kolejce, nawet kilka lat. Niemniej, spełniając ogólne kryteria, mają Państwo prawo złożyć wniosek o takie mieszkanie i oczekiwać w kolejce na swoją kolej.

Zobacz także

MPiPS - ustawa o pomocy społecznej

Data odpowiedzi:

2009-09-21 11:52:44

Komentarze

2011-07-14 10:56
Aby usunąć, wpisz hasło:

Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt. NIE DOTYCZY - zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii