Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry, nie mogę zameldować mojego męża w mieszkaniu w którym przebywamy ponieważ ze względu na wypowiedzenie umowy najmu gmina nie wyraża zgody na meldunek. Jest to mieszkanie kwaterunkowe mojej mamy. W jaki sposób mąż może starać się o nadanie numeru pesel? Czy jeśli zgłoszę męża do ubezpieczenia w ramach NFZ jako członka rodziny mąż może starać się o numer pesel? Numer pesel jest mu potrzebny do rejestracji w urzędzie pracy.

Odpowiedź

Cudzoziemiec może sam złożyć wniosek o PESEL - przyjmuje je Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Standardowo jednak o ten numer wnioskuje dla cudzoziemca instytucja - urząd gminy, pracodawca, albo na przykład Urząd Pracy.

Meldunek jest co do zasady wymagany do złożenia wniosku - należy jednak napisać wyjaśnienie dotyczące Państwa sytuacji i mimo braku meldunku złożyć wniosek (jeśli Urząd Pracy jednak tego nie zrobi).

Informację MSW z opisem procedury uzyskania PESEL przytaczam poniżej w załączonym linku.

Zobacz także

MSZ - PESEL

Data odpowiedzi:

2013-08-14 22:16:15

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii