Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

WITAM JESTEM Z MOŁDAWII CHCIAŁABYM SIE DOWIEDZIEC JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJA MI PO SLUBIE Z POLAKIEM JAK TO WYGLADA JEZELI CHODZI O UBEZPIECZENIEM MNIE I DZIECKA KTÓRE SIE SPODZIEWAM

Odpowiedź

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne to może Pani zostać objęta ubezpieczeniem męża, jeżeli przebywa Pani w Polsce na określonej podstawie tj. na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, rezydenta długoterminowego WE, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej. Dopóki nie uzyska Pani tego statusu może Pani wykupić sobie ubezpieczenie w jednym z wielu funkcjonujących na rynku firm ubezpieczeniowych.

Sytuacja dziecka wygląda nieco inaczej. Bez względu na to czy zdecydujecie się Państwo na wybór polskiego obywatelstwa dla dziecka czy nie może być ono objęte ubezpieczeniem zdrowotnym ojca - Polaka. W tym drugim przypadku dziecko musi jednak najpierw otrzymać zezwolenie na osiedlenie się - jest to status wystarczający do objęcia dziecka ubezpieczeniem ojca.

Warto wiedzieć, iż wszelkie świadczenia w tym także świadczenie rodzinne i te związane z pomocą socjalną przysługują jedynie niektórym cudzoziemcom - tym, którzy przebywają w Polsce na określonej podstawie. Niestety nie wiemy na jakiej podstawie przebywa Pani w Polsce. Jeżeli jest tu Pani na podstawie zezwolenia na osiedlenie się (czyli karty stałego pobytu), jako rezydent długoterminowy UE albo otrzymała Pani status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą ma Pani prawo do świadczeń rodzinnych. Jeżeli podstawą Pani pobytu jest wiza lub karta czasowego pobytu (z wyjątkiem sytuacji gdy cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi) takie prawo niestety Pani nie przysługuje i żadnych pieniędzy Pani nie otrzyma.

Warto wiedzieć, że, jeżeli ojcem dziecka jest polski obywatel, to on może otrzymać wsparcie. Oczywiście musi być wpisany jako ojciec do aktu urodzenia dziecka, zamieszkiwać razem z dzieckiem oraz spełniać kryterium dochodowe - czyli nie może posiadać dochodu na osobę w rodzinie większego niż 539 złotych.


Data odpowiedzi:

2013-01-13 20:58:49

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii