Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Znajoma bezdomna obywatelka Rumunii (Romka) przebywa w Krakowie, posiadając jedynie rumuński dowód osobisty. Ma mięśniaka i potrzebowałaby około 4 tys. zł na operację wycięcia, a z racji braku polskiego obywatelstwa nie jest ubezpieczona w NFZ. W Rumunii od dawna nie mieszka i tam także nie jest ubezpieczona. Chciałbym się dowiedzieć, czy i na jakiej zasadzie mogłaby zdobyć niezbędną kwotę albo czy istnieje w polskim jakiś status (w rodzaju uchodźtwa), który mogłaby szybko uzyskać i który pozwoliłby na uzyskanie tych pieniędzy. Istniałaby też alternatywna możliwość, aby pojechała do Rumunii i wykupiła tamtejsze ubezpieczenie - czy mogłaby jakoś zdobyć około 2,5 tys. zł na przejazd i rumuńskie ubezpieczenie?

Odpowiedź

Pana znajoma nie jest ubezpieczona w NFZ, gdyż nie płaca składek ubezpieczeniowych. Z tego względu nie może korzystać z bezpłatnej pomocy medycznej.

Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą przebywać w Polsce do trzech miesięcy bez żadnych formalności, po tym czasie powinni swój pobyt zarejestrować. Posiadanie ubezpieczenia jest jednak jednym z warunków tej rejestracji.

Zgodnie z przepisami kraje unijne dopuszczają dłuższy pobyt obywateli jednych krajów w innych, gdy nie stanowią oni obciążenia lokalnego systemu pomocy społecznej.

Pana znajoma może zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotna - i złożyć osobny wniosek o objęcie jej ubezpieczeniem. Wówczas zyska ubezpieczenie i możliwość uzyskania opieki medycznej. W takiej sytuacji bardzo ważne byłoby, aby możliwie szybko poddała się potrzebnej operacji - gdyż po trzech miesiącach Urząd może zażądać od niej dokumentu o wspomnianej rejestracji i odmówić dalszej rejestracji.

Polska nie przewiduje żadnego statusu prawnego o charakterze pomocowym czy ochronnym dla obywateli Unii. Nie ma też żadnego mechanizmu, który pozwoliłby jej uzyskać pieniądze na operację.

Mogę jedynie polecić Panu organizację pozarządową "Lekarze Nadziei". To organizacja, która udziela pomocy medycznej ludziom w potrzebie, często osobom bezdomnym. Organizacja posiada również oddział w Krakowie - link poniżej.

Przykro mi, że mam takie nienajepsze wieści. Wszelkie pomocowe instrumenty prawne skierowane są w Polsce na obywateli krajów nienależących do Unii. Prawo zakłada, że w ramach Unii, każde państwo dba o swoich obywateli.

Zobacz także

Lekarze Nadziei

Data odpowiedzi:

2012-06-25 11:18:16

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii