Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Szanowni Państwo! Moje pytanie dotyczy wymiany kart pobytu.Ponieważ moja karta pobytu (mam status uchodźcy)jest aktualna do 15.09.08r.Czy mogą odmówić mnie wypłatę świadczeń rodzinnych,albo wyrejstrować mnie z Urzędu pracy bez posiadania aktualnej karty pobytu. Chociaż mam zaświadczenie z UdSC,że złożyłam wniosek i czekam na nową kartę.

Odpowiedź

Według ustaleń PFM, nie ma w Polsce przepisu, który mówiłby o prawach cudzoziemców oczekujących na przedłużenie ważności dokumentów potwierdzających pobyt w Polsce. W rezultacie cudzoziemcy w takiej sytuacji w różnych instytucjach traktowani są bardzo różnie.

- W Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie osoba oczekująca na przedłużenie ważności dokumentu nie traci prawa do pomocy - mówi Agata Kaczmarska, pracownik socjalny WCPR. - Jeśli znamy sytuację danej osoby, wiemy, jaki ma status prawny w Polsce, nie odbieramy jej świadczeń, które ma, mimo, że chwilowo nie dysponuje kartą pobytu. Znane są nam jednak przypadki, gdy inne placówki podejmowały inne decyzje, nawet wykreślały cudzoziemców z rejestrów osób bezrobotnych. W ten sposób osoby oczekujące na przedłużenie dokumentów traciły ubezpieczenie.

WCPR podkreśla, że ochrona udzielona cudzoziemcowi nie kończy się w momencie wygaśnięcia ważności karty, a w czasie oczekiwania na nowy dokument cudzoziemiec nadal korzysta z ochrony państwa.

Prawnik Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Witold Klaus dodaje, że prawo do pomocy przysługuje z powodu udzielonej ochrony - a nie posiadania karty pobytu. Trudniejsza jest sytuacja osób, które prawo pobytu w Polsce uzyskały nie z powodu ochrony międzynarodowej i nie dysponują dokumentem potwierdzającym uzyskany status prawny.

-Podstawą udzielenia pomocy socjalnej cudzoziemcom objętym ochroną w Polsce nie jest karta pobytu, ale decyzja władz (Urzędu do Spraw Cudzoziemców) o udzieleniu im ochrony - mówi Klaus.

Istotnie, Art 5 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., określając, komu przysługuje pomoc społeczna, mówi o cudzoziemcach posiadających prawo pobytu w Polsce (różnego rodzaju) - nie wspominając o konieczności posiadania karty pobytu.

- Skoro przedstawienie karty pobytu nie jest według prawa obowiązkowe, to nie powinno być wymagane - mówi Klaus.

- Rozumiem, że pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej czy innych instytucji potrzebują dokumentu, na podstawie którego ustalą sytuację prawną danego cudzoziemca - mówi natomiast Agata Kaczmarska.

Zdaniem pracowników socjalnych w rozwiązaniu sytuacji pomogłoby, gdyby instytucja wystawiająca nową kartę pobytu rutynowo wystawiała zaświadczenia cudzoziemcom występującym o przedłużenie dokumentów. Takie zaświadczenie powinno zawierać informację o tym, jakiego rodzaju status prawny ma dany cudzoziemiec. Obecnie, jak informują pracownicy socjalni, zaświadczenia nie są wydawane wszystkim cudzoziemcom, czasem nie mają też formy dokumentu, który może być honorowany przez służby socjalne.

W przypadku trudności w uzyskaniu pomocy w okresie wymiany karty radzimy zwrócić się do prawników w organizacjach pozarządowych, którzy udzielają cudzoziemcom bezpłatnych porad prawnych. Informacje o tych organizacjach można znaleźć na naszej stronie w dziale Kontakty.


Data odpowiedzi:

2008-09-17 14:50:54

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii