Dobre Praktyki - edukacja

Jak uczyć o uchodźcach?

Scenariusze zajęć terenowych dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży.  czytaj więcej

 

Materiały filmowe o integracji

Ciekawe materiały dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów.  czytaj więcej

 

Scenariusze międzykulturowe

Scenariusze do pracy międzykulturowej z dziećmi - Cały świat w naszej klasie. Scenariusze po aktualizacji w 2014 r. - dziękujemy za wsparcie Fundacji PZU!  czytaj więcej

 

Szkoła integracji międzykulturowej

Model pracy w miedzykulturowej klasie WISE - publikacja dla pedagogów i psychologów szkolnych.  czytaj więcej

 

Refleksje praktyków edukacji migrantów

„Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne” - ciekawa publikacja Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej.  czytaj więcej

 

Książeczka-komiks "Dzieciaki przeciwko przemocy"

Dla dzieci i rodziców - o tym, że przemoc jest zła. W polskiej kulturze, i w każdej innej.  czytaj więcej

 

Włącz nas!

Hip-hop łączy dzieci.. czeczeńskie, gruzińskie i polskie! Zobacz film, jakiego jeszcze nie było!  czytaj więcej

 

Cały świat w naszej klasie

Materiał edukacyjny o różnorodności kultur - dla przedszkolaków.  czytaj więcej

 

Inny w polskiej szkole

Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi - wersja elektroniczna.  czytaj więcej

 

Cudzoziemcy w polskiej szkole - podstawa prawna

Przegląd przepisów prawnych na temat edukacji cudzoziemców w Polsce.  czytaj więcej

 

Życie w Polsce - poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce - poradnik dla uchodźców  czytaj więcej

 

Finansowanie obecności uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole

Informacja Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy o zasadach obliczania dotacji na uczniów-cudzoziemców.  czytaj więcej

 

NGO na rzecz edukacji cudzoziemców

Działania organizacji pozarządowych na rzecz wsparcia edukacji cudzoziemców w Polsce.  czytaj więcej

 

Pomocne publikacje

Publikacje dla nauczycieli: migracje i uchodźstwo  czytaj więcej

 

Egzaminy zewnętrzne

Czy dziecko cudzoziemskie można zwolnić z egzaminów?  czytaj więcej

 

Praktyczne rady: jak przyjąć dziecko-uchodźcę w szkole

To nie jest proste - ale dzięki współpracy dziecka, jego rodziców, nauczycieli i polskich uczniów mały uchodźca może dzięki edukacji zyskać szansę na nowe życie w Polsce.  czytaj więcej

 

Gdzie szkoła może szukać pomocy?

Informacje dla szkół goszczących dzieci, które mają status uchodźcy, status tolerowany lub ubiegają się o ochronę w Polsce.  czytaj więcej