Integracja migrantów w szkole - co nowego w 2019?

W czym możemy pomóc?

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła liczba uczniów i uczennic z innych krajów kształcących się w warszawskich szkołach.

Jeszcze niedawno w Fundacji Polskie Forum Migracyjne mieliśmy do czynienia przede wszystkim ze szkołami, które pracowały z jednym, dwojgiem, kilkorgiem dzieci o migracyjnym pochodzeniu. Szkoły te zwykle ulokowane były w pobliżu ośrodków dla uchodźców, albo w dzielnicach zamieszkałych przez większe grupy migrantów (np. z Wietnamu).

Dziś kontaktują się z nami szkoły praktycznie z całej Warszawy i wielu miejscowości podwarszawskich. Wiele z nich ma kilkudziesięciu uczniów-cudzoziemców, którzy pochodzą z wielu krajów. Często w szkołach nie ma już rocznika, na którym ucznia czy uczennicy – imigrantki by nie było. Są szkoły, w których imigranci są obecni dosłownie w każdej klasie. Są klasy, w których uczą się przedstawiciele pięciu czy sześciu narodowości.

Zmiany te mają oczywiście wpływ na naszą pracę.

Po pierwsze – wiedza na temat różnic kulturowych, pracy z dzieckiem cudzoziemskim, budowaniu dobrych relacji w zróżnicowanej klasie jest obecnie powszechnie potrzebna nauczycielom i personelowi szkół. Dlatego rozwijamy wyspecjalizowane wsparcie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Po drugie – coraz więcej szkół wypracowuje bardzo dobre metody pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku i aktywnie poprawia swoje kompetencje w tej dziedzinie. Rośnie więc grono osób, które z powodzeniem pracują z migrantami i znają się na tym. Dlatego od 2019 roku rozpoczynamy serię wizyt i wymian dobrych praktyk między szkołami.

Po trzecie – ciągle negatywny ton publicznej debaty o migracjach powoduje, że wysiłki na rzecz integracji cudzoziemców w szkołach budzą niechęć części kadry szkół i części rodziców. Utrudnia to rzeczowy dialog i szukanie praktycznych odpowiedzi na pojawiające się potrzeby. Dlatego uczymy zrozumienia zjawisk migracyjnych – wśród dzieci i dorosłych.

Oto, co konkretnie oferujemy:

Specjalistyczne warsztaty – dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych. Nasi eksperci poruszają m.in. tematy związane z uchodźstwem i traumą, zaburzeniami rozwojowymi dziecka na skutek traumy, pracy z dzieckiem dwukulturowym i wielojęzycznym, wspierania akceptacji i zrozumienia w grupie zróżnicowanej kulturowo.

Wizyty studyjne – przeznaczone dla pracowników administracji , dyrektorów i nauczycieli szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie. Umożliwiamy wymianę doświadczeń między szkołami. Szczególnie interesuje nas przekazanie doświadczeń szkołom, które dopiero rozpoczynają edukację uczniów i uczennic z innych państw.

Asystenci kulturowi – Zatrudniamy obecnie dwie asystenki kulturowe: z językiem wietnamskim oraz z językiem ukraińskim/rosyjskim. W przygotowaniu jest współpraca z asystentem języka arabskiego i angielskiego. Rolą asystentów i asystentek jest wsparcie konkretnych szkół kształcących znaczne grupy uczniów-obcokrajowców, poprzez usprawnienie kontaktu z dziećmi i rodzicami, z którymi komunikacja jest utrudniona z powodu bariery językowej. Nasz system pracy umożliwia wsparcie i poradę, także konkretną pomoc (np. obecność na szkolnej wywiadówce) w szkołach, które chcą skorzystać z asystentki tylko sporadycznie. Zapraszamy więc szkoły do kontaktu w razie potrzeby.

Wolontariusze – wsparcie dla uczniów w odrabianiu lekcji. Od 2018 roku budujemy grupę wolontariuszy, którzy pomagają uczniom cudzoziemskim w odrabianiu lekcji. Zapraszamy do kontaktu nowych wolontariuszy! Oferujemy szkolenie na temat różnic kulturowych i migracji, zapewniamy też superwizję. Godziny i wymiar zaangażowania czasowego dostosowujemy do możliwości i potrzeb wolontariusza.

Zajęcia dla uczniów – regularnie prowadzimy zajęcia dotyczące migracji, wielokulturowości, wielojęzyczności dla dzieci i młodzieży. W 2019 roku nasza oferta będzie obejmowała zarówno warsztaty o migracjach w klasie, jak gry terenowe i miejskie. Informacja o zajęciach jest dostępna na profilu FB Fundacji. Zwykle miejsca szybko się rozchodzą. Zapraszamy więc do szybkiego zgłaszania się!

Wsparcie psychologiczne dla uczniów migrantów – a także dla ich rodziców. Prowadzimy indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczniów, dla których przybycie do Polski albo wejście w polski system edukacyjny są trudnym emocjonalnie doświadczeniem.

Nasze działania wspierające szkoły są finansowane z dwóch źródeł: Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy, a także środków europejskich (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji FAMI).

Informacje na temat naszej bieżącej oferty można uzyskać online, telefonicznie lub mailowo:

www.facebook.com/PolskieForumMigracyjne

tel: 22 110 00 85

info@forummigracyjne.org

 

Zapraszamy do kontaktu!

Agnieszka Kosowicz

Prezeska Fundacji

Polskie Forum Migracyjne

2018-12-30