Jak uczyć o uchodźcach?

IMG_4702.JPG

Jak wykorzystać dwie godziny lekcyjne na to, aby dzieci lub młodzież poczuły, o co chodzi w migracji i uchodźstwie?

Proponowane zajęcia służą nie tylko poznaniu terminologii w tematyce uchodźczej, ale przede wszystkim zrozumienia złożoności wyborów, jakie podejmują osoby opuszczające swój kraj, poznania przyczyn i skutków uchodźstwa i migracji. Zajęcia zakładają udział w spotkaniu uchodźcy lub uchodźczyni.

Wszystkie materiały są dostępne na licencji creative commons.

Scenariusze powstały w ramach projektu "Tyle świata w naszym mieście", finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

2017-11-27

Pobierz pliki