Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

LOGO-MRPiPS_poprawne.jpg

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera nasz projekt "Jestem Nianią w Polsce" realizowany od czerwca do końca października 2016 roku.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa warsztaty na temat praktyki zakładania klubików dziecięcych i na temat podejmowania pracy w charakterze niani w Polsce. Ponadto, odbędą się konsultacje indywidualne i warsztaty dla kobiet, które wracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i chcą pracować jako nianie.

Przygotujemy też dwie broszury dotyczące ustawy żłobkowej i procedury zakładania klubików dla dzieci.