European Network of Migrant Women

ENoMW-logo3.jpg

Od czerwca 2015 roku Polskie Forum Migracyjne jest częścią European Network of Migrant Women, sieci zrzeszającej europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet migrantek. ENoMW jest największą organizacją tego typu w Europie.