poranny.pl 2.10.2012

Artykuł poświęcony kampanii informacyjnej pt. "Uchodźcy - moi sąsiedzi" organizowanej przez naszą fundację i Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Zachęcamy do lektury!

2012-10-02