Dzieci bez opieki

Gdy do Polski przybywa samodzielnie dziecko (osoba, która nie ukończyła 18 lat) - nie może ono samodzielnie podejmować różnych czynności związanych z legalizacją pobytu (lub przedłużaniem legalizacji).

Ulotka podaje ważne informacje dla rodziców/opiekunów dzieci, które przyjeżdżają do Polski bez opieki - na przykład uczyć się lub studiować w Polsce. Ulotka mówi o dzieciach, które w Polsce są pozbawione dorosłego przedstawiciela prawnego, a potrzebują zalegalizować lub przedłużyć swój pobyt.

Ulotka została wydana w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2, prowadzonego przez PFM wspólnie z Wojewodą Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

2012-12-27

Pobierz pliki