Nasz Zespół

Władze Fundacji stanowią Rada Fundacji oraz Zarząd.

Radę Fundacji Polskie Forum Migracyjne tworzą:

Dr hab. Sławomir Łodziński - socjolog, wieloletni badacz funkcjonowania uchodźców i migrantów w polskim społeczeństwie. Doradca Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, autor wielu publikacji na temat integracji cudzoziemców w Polsce oraz postrzegania cudzoziemców przez Polaków.  

Prof. Roman Wieruszewski - profesor prawa, wybitny ekspert w dziedzinie międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady do spraw Uchodźców, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.  

Prof. Jan Zamojski - historyk od lat specjalizujący się w zagadnieniach migracji, wieloletni kierownik Pracowni Migracji Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Twórca corocznych konferencji poświęconych migracjom w IH PAN, pomysłodawca i redaktor rocznika „Migracje i społeczeństwo”.

 

Zarząd Fundacji Polskie Forum Migracyjne współtworzą:

Agnieszka Kosowicz - prezeska Fundacji - pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy od 2000 roku. Przez ponad sześć lat prowadziła politykę informacyjną Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce. Redaktor naczelna biuletynu "Z obcej ziemi" (2000-2006), "Refugee" (2006-2007); inicjatorka różnych działań na rzecz uchodźców w Polsce. Z wykształcenia - dziennikarka. Autorka wielu tekstów na temat uchodźców i migrantów. W PFM tworzy projekty, prowadzi działania informacyjne, Infolinię Migracyjną, zarządza stroną internetową. Prywatnie ma trzy pasje: podróże, reportaż i ogród.

Anna Maciejko - swoją przygodę z tematyką uchodźczą rozpoczęła podczas studiów (polityka społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW), pisząc pracę magisterską o integracji uchodźców w Polsce. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 2006/2007 wraz z Zuzanną Olszewską prowadziła niezależny projekt badawczy na temat uchodźców czeczeńskich w Europie Środkowej. Organizatorka szkoleń na temat uchodźców i dla uchodźców. Pochodzi z Zakopanego, uwielbia wędrówki po Tatrach, a zimą szusowanie na nartach. Ceni dobrą literaturę i niebanalne kino.

Zuzanna Rejmer - psycholog międzykulturowy, trener i doradca w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Na co dzień pracuje z osobami odmiennymi kulturowo w tym młodymi uchodźcami – realizatorka i koordynatorka projektów wspierających integrację uczniów czeczeńskich w polskich szkołach. Wspiera także dorosłych cudzoziemców w procesie adaptacji do życia w nowym kraju oraz w rozwoju ich potencjału zawodowego i osobistego. Szkoli Polaków wyjeżdżających za granicę oraz osoby pracujące z cudzoziemcami (m in. doradców zawodowych, nauczycieli). Przeprowadziła badania tożsamości kulturowo-narodowej repatriantów z Kazachstanu. Autorka artykułów, publikacji i programów edukacyjnych poświęconych tematyce relacji międzykulturowych.

Marta Piegat-Kaczmarczyk - psycholog międzykulturowy, członek międzynarodowej sieci trenerów Polygone. Pracuje z uchodźcami od 2000 roku (od wyjazdu na misję do Kosowa). Realizowała i koordynowała międzynarodowe projekty również w Kanadzie, Buriacji i wielu krajach europejskich. Specjalizuje się we wspieraniu Polaków w kontakcie z cudzoziemcami, oraz cudzoziemców w procesie akulturacji, rozwoju zawodowym i osobistym. Autorka programów i publikacji z zakresu psychologii, edukacji i komunikacji międzykulturowej. W pracy trenerskiej stawia przede wszystkim na wzmacnianie potencjału uczestników i ich gotowości do działania. Prywatnie mama Helenki i Stefka, miłośniczka podróży, tańca i jazdy na nartach.

Zespół Fundacji:

Gaweł Walczak - antropolog kulturowy. Tematyką migracji i uchodźstwa zajmuje się zarówno praktycznie (obecnie jako koordynator projektów, a wcześniej m.in. jako mediator międzykulturowy), jak i teoretycznie (jako badacz społeczny i doktorant Instytutu Studiów Społecznych UW). Autor publikacji dotyczących uchodźców i migrantów w Polsce i Europie. Prywatnie amator kawy i podróży, także tych kulinarnych. Obecnie koordynuje projekt "Moja kariera w Polsce".

Karolina Czerwińska - antropolożka kulturowa. W PFM pilotuje projekty dotyczące spraw rodzinnych i macierzyńskich. Koordynatorka projektów i dobra dusza Fundacji we wszystkich sprawach dotyczących nowych technologii.

Alla Maievska - obroniła doktorat w Instytucie Naukowo-Badawczym Prawa Prywatnego i Przedsiębiorczości APN Ukrainy w Kijowe. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy prawnej dla cudzoziemców. Trenerka prowadząca warsztaty i szkolenia z zakresu legalizacji, komunikacji i adaptacji kulturowej cudzoziemców. Autorka artykułów publikowanych w prasie specjalistycznej m.in. na temat prawa cywilnego, prawa pracy, opodatkowania, legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Jej pasją są podróże - zwiedziła ponad 15 krajów. 

Wolontariusze:

Tetiana Demidko - z wykształcenia nauczycielka języka ukraińskiego i literatury. W przeszłości pracowała jako dziennikarka i menadżerka projektów edukacyjnych i ekologicznych. Obecnie pracuje jako wirtualna asystentka. Pasjonatka sztuki i kuchni wschodniej. W fundacji zajmuje się tłumaczeniami na język rosyjski.

Rosario Ortega-Serrano - studiowała historię starożytną i gender studies w Madrycie. Mieszkała i pracowała na Krecie. Przez ostatnie 6 lat mieszka i pracuje w Warszawie. Zakochana w Warszawie, Krecie i idei równości pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Małgorzata Galińska - studentka na Wydziale Polonistyki UW, lektorka języka polskiego. Jako wolontariuszka angażuje się w organizację festiwali filmowych i teatralnych w całej Polsce. W fundacji realizuje swoją pasję, jaką jest nauczanie języka polskiego. W wolnych chwilach zajmuje się roślinnym gotowaniem, czyta i planuje kolejne podróże.

Emilia Wanat - absolwentka filologii polskiej i amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje jako lektorka języka polskiego dla obcokrajowców. Interesuje się kwestią integracji uchodźców i migrantów w krajach Europy Zachodniej. Wcześniej związana z Festiwalem Kultury Żydowskiej oraz stowarzyszeniem Wielokulturowy Kraków. W fundacji prowadzi lekcje polskiego dla obcokrajowców. Prywatnie miłośniczka amerykańskiej prozy i brytyjskich seriali. Nie rozpoczyna dnia bez kubka mocnej kawy.

Grzegorz Żabiński - student V roku psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ; ma również licencjat z filozofii zdobyty w Instytucie Filozofii UJ. Obecnie zawodowo związany z branżą marketingu internetowego. W ramach psychologii zainteresowany m.in. psychologią między/kulturową oraz teoriami konfliktu międzygrupowego. Ostatnimi czasy prywatne zainteresowania koncentruje głównie wokół bieżących wydarzeń politycznych. W fundacji tłumaczy z języka polskiego na angielski. Na codzień mieszka w Krakowie.

Natalia Macioszek – studentka i feministka. Pojęcia równości, solidarności i wolności są jej niezwykle bliskie. Studiuje lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim, uczestniczy w konferencjach dotyczących dyskryminacji i praw człowieka. Interesują ją także literatura i kino. W fundacji tłumaczy z polskiego na angielski.

Współpracowali z nami:

Martina di Febo - studiowała arabistykę i anglistykę na uniwersytecie Ca'Foscari w Wenecji. Ponadto, mieszkała i studiowała w Turcji, Egipcie i  Jordanii. Podczas pobytu w Jordanii była wolontariuszką dla kilku organizacji pozarządowych, w których przede wszystkim pracowała w dziećmi z niepełnosprawnościami. W wolnym czasie ćwiczy jogę i fotografuje. Martina odbywała w PFM staż w ramach programu Erasmus od marca do września 2016. W ramch stażu Martina zajmuje się pracą z dziećmi w ośrodku dla uchodźców na warszawskim Targówku i wspiera cudzoziemców, którzy dopiero przyjechali do Polski.

Inez Książek - z wykształcenia historyczka sztuki. Jej największą pasją są podróże, aktywnie interesuje się problematyką uchodźców i ich adaptacji. W wolnym czasie uczy się języków, gotuje i biega. W PFM pomagała w tłumaczeniach filmów i materiałów promocyjnych z polskiego na angielski i odwrotnie.

Konrad Srokowski - studiuje pracę socjalną w Australii. Aktualnie mieszka w Warszawie. Konrad uczył angielskiego dzieci w Dharamsala w Indiach. W ramach wolontariatu w PFM Konrad uczy angielskiego dzieci w Ośrodku dla Uchodźców na warszawskim Targówku. Pomagał nam też w tłumaczeniach angielsko-polskich.

Małgorzata Chrostek - absolwentka biotechnologii i biologii. W Fundacji pomagała w tłumaczeniu tekstów na stronę internetową. Miłośniczka zwierząt i ciasta marchewkowego. Uczy się języka hiszpańskiego i chce zwiedzić cały świat.

David Cupina jest doradcą programowym i koordynatorem projektów w Radzie Europy i prezesem stowarzyszenia na rzecz osób LGBTI Centre of Strasbourg "La Station". W fundacji, w ramach wolontariatu Erasmus+ zajmował się działaniami edukacyjnymi i prowadzeniem szkoleń z zakresu antydyskryminacji.

Szymon Bogacz jest doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim, magistrem filozofii i buddologiem. Interesuje się informatyką, feminizmem i kuchnią wegańską. W PFM zajmował się książkami, angielską wersją strony i bazami danych.

Ksenia Szczerbań - z wykształcenia ekonomistka. Pochodzi z Ukrainy, w Polsce mieszka od dwóch lat. W Fundacji pracowała jako specjalistka ds. rekrutacji beneficjentów projektu "Moja kariera w Polsce". Współpracuje z Gminną Biblioteką w Raszynie jako wolontariuszka w projekcie "Osadzanie pamięci. Budowanie poczucia wspólnoty mieszkańców Raszyna". Wolny czas najchętniej spędza na nauce niemieckiego i polskiego, pracach ogrodowych i ze swoją rodziną.