NGO na rzecz edukacji cudzoziemców

Załączone linki prowadzą do opisów różnych inicjatyw pozarządowych związanych z edukacją cudzoziemców w Polsce, a także edukacją na temat cudzoziemców.

Zapraszamy szkoły do korzystania z ich oferty!

2009-10-03