Projekt partnerski służy… nawiązaniu partnerstwa. Od programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego ze środków EOG dostaliśmy szansę nawiązania kontaktów z organizacjami w Islandii.