Plates&Mates to projekt, którego głównym celem jest budowanie relacji – tworzymy przestrzeń, w której migranckie i polskie dzieci i nastolatki mogą się spotkać i wspólnie rozwijać nowe pasje.
Organizujemy wielokulturowe warsztaty kulinarne – gotujemy, bawimy się, spędzamy razem czas. Tematyka warsztatów jest związana ze świętami i ważnymi momentami w kulturze różnych krajów, zależy nam, żeby budować i utrwalać szacunek i otwartość na różnorodność.
W ramach projektu prowadzimy też warsztaty samoobrony dla dziewczynek i młodych kobiet (WenDo) i prowadzimy wsparcie psychologiczne.

 

We współpracy z miastem stołecznym Warszawa i przy wsparciu osób eksperckich z programu Business Unusual Fundacji Stocznia od maja 2023 roku pracujemy nad modelem, który umożliwi i ułatwi zarówno większym, jak i mniejszym instytucjom kultury dotarcie do społeczności migranckich. Pozwoli również na wypracowanie oferty odpowiadającej jej potrzebom.

Tworzymy manual, który zawierać będzie wskazówki i narzędzia do pracy z osobami migranckimi z zakresu komunikacji międzykulturowej, integracji i partycypacji. Jego znajomość będzie szczególnie przydatna dla osób i zespołów odpowiedzialnych za programowanie, komunikację i dostępność.

Do współtworzenia modelu zaprosiłyśmy osoby z doświadczeniem migracji oraz przedstawicieli i przedstawicielki Nowego Teatru i Żoliborskiego Domu Kultury, którym bliska jest idea rozwoju różnorodnej publiczności.

Partycypacja tworzy publiczność, dlatego chcemy wspierać instytucje kultury w procesie uważnego i empatycznego włączania osób migranckich w życie kulturalne miasta.

Partnerzy programu