Projekt „Mentality” to wsparcie psychologiczne dla osób przebywających w detencji (strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców).

Budżet: 35,497.25 EUR

Cele projektu

Flagowym działaniem realizowanym w ramach projektu jest wprowadzanie i ewaluacja autorskich warsztatów psychoedukacyjnych inspirowanych metodą „Mind-Spring” – profilaktycznej interwencji grupowej ukierunkowanej na psychoedukację i wsparcie uchodźców i uchodźczyń.

Działania

Profilaktyczne warsztaty psychoedukacyjne dla grup uchodźczych, mające na celu wyposażenie ich w skuteczne narzędzia samopomocowe i zbudowanie społeczności wokół wspólnych doświadczeń i tematu zdrowia psychicznego.

Rezultaty

Zrealizowanie serii warsztatów psychoedukacyjnych, mających na celu poprawę zdrowia psychicznego, zapewnienie wsparcia i budowanie społeczności. Zaaplikowanie metody pracy w nowym kontekście i zebranie informacji pozwalających na sprawne rozpowszechnianie wiedzy, mającej na celu poprawę zdrowia psychicznego migrantów i migrantek. Wyposażenie trenerów, trenerek, ekspertek i ekspertów z zakresu zdrowia psychicznego w nowe narzędzia pracy psychospołecznej.

Partnerzy programu

European Health and Digital Executive Agency, Mental Health Europe – Sante Mentale Europe, Prolepsis Institute, EuroHealthNet, Estuar, Liga za duševné zdravie, Riga City Council.