We help foreigners in Poland
fb yt instagram
language

PFM publications

The title of the publication: The whole world in our class. Educational materials

Publication description: Educational materials for teachers, primarily grades 0-3 of primary schools. The materials in an attractive way introduce the subject of multiculturalism and encourage you to look at cultural diversity from a child's perspective. The materials include:

 - INTERCULTURAL STORIES - for reading in the classroom, but also by parents. They talk about children who came to Poland from different countries.

 - KNOWLEDGE OF KNOWLEDGE - materials with additional information about the countries of origin of children - heroes of Intercultural Fables.

 - LESSON SCENARIOS - for use by teachers in planning classes based on the Educational Package

 - CARDS WITH CHARACTERS - to be used during lessons

 - MEMO - for fun :)

Original title: Cały świat w naszej klasie. Materiały edukacyjne

Original description: Materiały edukacyjne dla nauczycieli, przede wszystkim klas 0-3 szkół podstawowych. Materiały w atrakcyjny sposób wprowadzają tematykę wielokulturowości i zachęcają do przyjrzenia się różnorodności kulturowej z perspektywy dziecka. W skład materiałów wchodzą:

- BAJKI MIĘDZYKULTUROWE - do czytania w klasie, ale też przez rodziców. Opowiadają o dzieciach, które przyjechały do Polski z różnych krajów.

- SKARBNICA WIEDZY - materiały z dodatkowymi informacjami o krajach pochodzenia dzieci - bohaterów Bajek Międzykulturowych.

- SCENARIUSZE LEKCJI - do wykorzystania przez nauczycieli w planowaniu zajęć w oparciu o Pakiet edukacyjny

- KARTY Z POSTACIAMI - do wykorzystania podczas lekcji

- MEMO - do zabawy :)

Category: Materials for teachers

Project: The whole world in our classroom 2019/2020

Language: Polish

Date of publication: 2020-04-23

Intercultural stories
Repository of knowledge
Lesson plans
Character cards
Memo game
Coloring pages
Return to the list of publications
© 2019 by Polskie Forum Migracyjne. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne