Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Integracja uchodźców w Polsce - w liczbach

Opis:

Projekt \\\'Integracja uchodźców w Polsce - w liczbach\\\' polega na zebraniu dostępnych informacji statystycznych i innego rodzaju danych, które opisują to zjawisko.

Zgromadzenie wiedzy, która istnieje w Polsce na temat integracji jest inicjatywą Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), na którego zlecenie Polskie Forum Migracyjne realizuje ten projekt.

Cel projektu:

Cele projektu:

  • zebranie dostępnych informacji dotyczących integracji uchodźców i innych cudzoziemców z kręgu zainteresowania UNHCR w Polsce;
  • zebranie informacji na temat oferty integracyjnej dostępnych dla cudzoziemców, zarówno ze strony rządowej, jak pozarządowej;
  • krótka analiza dostępnych informacji;
  • wskazanie obszarów, w których brak jest danych i rzetelnej wiedzy o zjawisku integracji.

Działania:
Projekt realizowany jest poprzez analizę danych dostępnych wśród organizacji i instytucji zaangażowanych w pomoc cudzoziemcom w Polsce.

Rezultaty:

Efektem projektu jest publikacja prezentująca wyniki przeprowadzonej analizy, wydana w języku polskim w styczniu 2008 roku.

Publikacja w wersji drukowanej dostępna jest w Przedstawicielstwie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (tel. 022-628 69 30, polwa@unhcr.org).

Wersja elektroniczna książki jest dostępna na naszej stronie w dziale RAPORTY/BADANIA.

Czas trwania:
lipiec - grudzień 2007

Budżet:
30,800 PLN

Źródło finansowania:
UNHCR

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Integracja uchodźców w Polsce

Data wprowadzenia:
2007-08-24 22:50:38

Data modyfikacji:
2008-03-18 20:39:17

Status:
Archiwalny