Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Wsparcie osób chorych i z niepełnosprawnościami

Opis:

Działanie na rzecz migrantów i migrantek w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, która wynika z powodu stanu zdrowia: poważnych chorób lub niepełnosprawności.

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu migrantów z niepełnosprawnościami i migrantów ciężko chorych do potrzebnej im pomocy, w miarę możliwości polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Chcemy też sprawić, że placówki wspierające osoby chore i osoby z niepełnosprawnościami będą chętne i gotowe wesprzeć również potrzebujących pochodzących z innych krajów.

Działania:

 • zapewnienie wsparcia rodzinom migranckim poprzez konsultacje psychologa oraz specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • przygotowanie informacji dla migrantów na temat życia z niepełnosprawnością w Polsce.
 • zapewnienie dostępu do pomocy psychoonkologa dla osób borykających się z chorobą nowotworową.
 • profilaktyka zdrowotna (publikacje dla migrantów)
 • sieciowanie - budowanie relacji między systemem wsparcia dla migrantów i systemami wsparcia osób chorych onkologicznie i z niepełnosprawnościami.

Rezultaty:

 • 200 migrantów i migrantek objętych pomocą psychologiczną,
 • 100 migrantów i migrantek (rodziców i dzieci) skorzysta ze wsparcia specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • 6 spotkań informacyjnych na temat życia z niepełnosprawnością dla migrantów,
 • 6 wizyt studyjnych dla rodziców migranckich oraz sieci NGO wspierających migrantów do wyspecjalizowanych placówek pracujących z osobami z niepełnosprawnością.
 • 15 osób objętych pomocą psychoonkologa.
 • działania profilaktyki zdrowotnej (broszura, ulotka, plakat).

Czas trwania:
grudzień 2018 - listopad 2021

Budżet:
207650 zł

Źródło finansowania:
Miasto st. Warszawa, środki własne

Partnerzy:
Miasto st. Warszawa, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Biuro:
Warszawa

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Warszawa

Data wprowadzenia:
2019-03-28 14:48:44

Data modyfikacji:
2019-03-28 14:48:44

Status:
Aktywny