Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Dzieciaki i hip-hop przeciwko przemocy

Opis:

W ramach projektu podejmowany jest szereg działań edukacyjnych skierowanych do dzieci będących uczniami wielokulturowej szkoły (szkoły w której obok dzieci polskich uczą się dzieci uchodźcze).

Cel projektu:

 • wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy
 • promowanie skutecznych metod rozwiązywania konfliktów
 • propagowanie i uczenie porozumiewania się bez przemocy
 • propagowanie i uczenie młodych ludzi jak w sposób konstruktywny można spędzać wolny czas
 • wzmocnienie wśród dzieci i młodzieży kompetencji psychospołecznych takich jak: świadomość swoich emocji, świadomość różnic interpersonalnych i międzykulturowych, umiejętność nawiązywania i budowania pozytywnych relacji, umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi, umiejętność radzenia sobie ze stresem i codziennymi trudnościami, umiejętność rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz zastępowania agresji.

Działania:

 • warsztaty i konsultacje dla dzieci i rodziców nt. rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się bez przemocy
 • warsztaty hiphopowe „Dzieciaki i hip-hop przeciwko przemocy”.
 • stworzenie przez uczniów szkoły i nagranie wspólnego utworu hip-hopowego.

Rezultaty:
Rezultaty twarde:

 • Udział w warsztatach i konsultacjach indywidualnych około 120 dzieci z klas 0-6
 • Udział w warsztatach hiphopowych około 20 dzieci
 • Stworzenie utworu i teledysku „Dzieciaki i hiphop przeciwko przemocy”
 • Opublikowanie teledysku w Internecie
 • Dotarcie z ideą projektu do szerokiego grona odbiorców.
Rezultaty miękkie:
 • zaszczepienie w dzieciach idei pokojowego porozumiewania się i zastępowania agresji i przemocy konstruktywną rozmową
 • wzmocnienie wśród dzieci i młodzieży kompetencji psycho-społecznych takich jak: świadomość swoich emocji, świadomość różnic interpersonalnych i międzykulturowych, umiejętność nawiązywania i budowania pozytywnych relacji, umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi, umiejętność radzenia sobie ze stresem i codziennymi trudnościami, umiejętność rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz zastępowania agresji.

Czas trwania:
kwiecień 2013 - grudzień 2013

Budżet:
56200 PLN (dotacja – 45 000 PLN)

Źródło finansowania:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Partnerzy:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Zuzanna Rejmer

E-mail: z.rejmer@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2015-09-04 10:53:51

Data modyfikacji:
2015-09-04 10:53:51

Status:
Archiwalny