Informacja

Projekt: Film dla cudzoziemców 2 (Prawnicy na rzecz uchodźców V)

Opis:

W ramach poprzednich inicjatyw PFM przygotowała w 2009r. film edukacyjno-instruktażowy dla cudzoziemców objętych ochroną w Polsce.

Film pokazuje, jak działają różne obszary życia społecznego w Polsce: rynek pracy, system edukacji, system pomocy społecznej i integracyjnej, ochrona zdrowia, na czym polegają różnice kulturowe.

Wówczas film przygotowany był w rosyjskojęzycznej wersji językowej. W ramach obecnie realizowanego projektu („Prawnicy na rzecz uchodźców V”) film zostanie uaktualniony, a także przygotowany w pięciu wersjach językowych (polska, rosyjska, wietnamska, angielska, arabska). Dostępny będzie w wersji CD oraz na portalu YouTube.

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie przystępnej informacji dla cudzoziemców na temat kluczowych (z perspektywy integracji) aspektów funkcjonowania polskiego społeczeństwa.

Cel ten będzie realizowany poprzez przygotowanie filmu (w wielu wersjach językowych), w którym będą znajdowały się informacje na temat tego jak radzić sobie z różnicami kulturowymi, jak funkcjonuje w Polsce rynek pracy, system edukacji, opieki zdrowotnej i socjalnej.

Film ma pomóc cudzoziemcom zorientować się w polskiej rzeczywistości i przyśpieszyć proces ich integracji z polskim społeczeństwem.

Działania:

Przygotowywana płyta CD obejmowała będzie pięć krótkich filmów na następujące tematy:

  • rynek pracy - szukanie pracy, polska kultura pracy, praca na czarno/na biało;
  • edukacja - jak działa system edukacji, prawa i obowiązki uczniów, oczekiwania wobec rodziców, prawa cudzoziemców w polskiej szkole;
  • ochrona zdrowia - jak działa system ochrony zdrowia, prawa pacjenta, aspekty różnic kulturowych;
  • pomoc integracyjna i socjalna - jak działa indywidualny program integracyjny, na jaką pomoc można liczyć po zakończeniu programu;
  • różnice kulturowe - o różnych systemach wartości, różnicach kulturowych, które utrudniają życie, szoku kulturowym, metodach radzenia sobie w kraju o innej kulturze.

Rezultaty:

Filmowy przewodnik dla cudzoziemców po wybranych obszarach polskiej rzeczywistości - w kontekście potrzeb integracyjnych.

Czas trwania:
1 stycznia - 31 grudnia 2012

Budżet:
68200 PLN

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, budżet państwa

Partnerzy:
Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Zuzanna Rejmer

E-mail: z.rejmer@forummigracyjne.org

Obszar działania:
cała Polska

Data wprowadzenia:
2013-05-06 13:58:28

Data modyfikacji:
2013-05-06 13:58:28

Status:
Archiwalny