Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Włącz mnie - sąsiedztwo wielokulturowe

Opis:

Projekt funkcjonujący pod roboczą nazwą "Włącz mnie - sąsiedztwo wielokulturowe", a którego pełna nazwa brzmi "Integracja społeczności lokalnej i uchodźców mieszkających w dwóch podwarszawskich miejscowościach: w Dębaku i w Mosznej" stanowi zróżnicowaną ofertę działań na rzecz cudzoziemców mieszkających w ośrodkach w Dębaku i Mosznej.

Cel projektu:

 • stworzenie warunków i przestrzeni do bezpiecznego i inspirującego kontaktu między Polakami i cudzoziemcami
 • wzrost poziomu integracji ze społeczeństwem przyjmującym w/w grupy
 • stworzenie sieci współpracy lokalnych organizacji i instytucji zajmujących się tematyką uchodźców

Działania:

 • integracyjne grupy teatralne (Stowarzyszenie Praktyków Kultury)
 • tworzenie sieci współpracy (PFM)
 • warsztaty twórcze (CKiIO)
 • opieka przedszkolna (CKiIO)
 • edukacja krajoznawcza (OK Brwinów)
 • zajęcia sportowe (OK Brwinów)
 • wsparcie psychologiczne (PFM)

Rezultaty:

 • integracja dzieci polskich i cudzoziemskich oraz ich rodziców
 • pogłębienie znajomości języka polskiego wśród dzieci cudzoziemskich
 • stworzenie sieci współpracy lokalnych organizacji i instytucji działającej na rzecz cudzoziemców

Czas trwania:
styczeń - grudzień 2012

Budżet:
110 240 PLN

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców, budżet państwa, Fundacja Batorego

Partnerzy:
Stowarzyszenie Praktyków Kultury Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich Gminny Ośrodek Kultury OK w Brwinowie

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Gaweł Walczak

E-mail: g.walczak@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Brwinów, Podkowa Leśna

Data wprowadzenia:
2015-03-31 15:09:51

Data modyfikacji:
2015-03-31 15:09:51

Status:
Archiwalny