Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

ormianin,zamieszkujący w polsce na czas oznaczony czy ma możliwość wyjechać do anglii do pracy?na jakich warunkach jest to możliwe,jakie wymogi musi spełnić?

Odpowiedź

Ormianin z polską kartą pobytu może wybrać się do Wielkiej Brytanii do pracy tylko wtedy, gdy posiada wizę do tego kraju, z prawem do pracy.

O wizę może ubiegać się w konsulacie Wielkiej Brytanii w Polsce. Jej uzyskanie w praktyce jest trudne. Niezbędne jest też najpierw znalezienie pracodawcy, który będzie gotowy zatrudnić danego cudzoziemca.

Cudzoziemcom posiadającym polską kartę pobytu nieco łatwiej jest wyjechać do krajów strefy Schengen. Mogą bowiem wyjechać do tych krajów na okres do trzech miesięcy bez potrzeby posiadania wizy. Ten czas można wykorzystać na poszukiwanie pracodawcy (będzie potrzebna jego pisemna deklaracja o woli zatrudnienia). Następnie należy wrócić do Polski i w Polsce ubiegać się o wizę danego kraju z prawem do pracy. Po uzyskaniu takiej wizy cudzoziemiec może wyjechać do pracy, którą mu zaoferowano za granicą.


Data odpowiedzi:

2010-02-16 15:28:27

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii