Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam! Posiadając kartę stałego pobytu i oczekując na nadanie obywatelstwa, i będąc zatrudniona w Polsce - czy osoba ma prawo przebywania w delegacjach zagranica. Dziekuję i pozdrawiam.

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie może zależeć od konkretnego kraju, do którego cudzoziemiec jeździ w delegację. Lokalne przepisy mogą zawierać szczegółowe zapisy w tej sprawie - najlepiej sprawdzić to w ambasadzie danego kraju.

Co do zasady, cudzoziemcy z polską kartą pobytu nie mają prawa do pracy w krajach, do których jeżdżą na podstawie tej karty pobytu (czyli w strefie Schengen). Mają prawo do odwiedzenia krajów strefy Schengen bez wizy na okres do trzech miesięcy, ale w celach turystycznych. Jeśli więc pobyt w delegacji oznacza wykonywanie pracy w danym kraju - cudzoziemiec nie ma na nią zezwolenia.

Proponuję jednak zwrócić się w tej sprawie do Ambasady kraju, do którego cudzoziemiec wybiera się w delegację.


Data odpowiedzi:

2010-01-26 15:31:23

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii