Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć czy ob. Wietnamu przebywający w Polsce na podstawie decyzji wojewody wydanej na podstawie art 53a pkt 4 może podejmować działalność gospodarczą w Polsce poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej tak jak obywatele polscy, czy też musi w tym celu założyć spółkę.

Odpowiedź

Art. 53a pkt 4 nie istnieje - proszę zweryfikować podstawę wydania dokumentu.

W kwestii obowiązku zakładania spółki w celu prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej - Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że z tego obowiązku zwolnieni są tylko cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce status rezydenta długoterminowego WE lub zezwolenie na osiedlenie się.

Możliwości podejmowania w Polsce działalności gospodarczej reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa daje też takie same prawa prowadzenia działalności gospodarczej, jak obywatelom polskim, także innym grupom cudzoziemców, m.in.:
objętym statusem uchodźcy lub innymi formami ochrony,
cudzoziemcom-małżonkom obywateli polskich,
posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie:

art. 53 ust 1 pkt 7,13,14 lub 16 ustawy o cudzoziemcach
art. 53 ust 2 i 3 lit. a, b, e i f.

Pozostali cudzoziemcy w celu prowadzenia działalności gospodarczej muszą założyć spółkę.


Data odpowiedzi:

2009-11-18 13:57:04

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii