Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Moja żona, która jest obywatelką Białorusi może w okresie ważności kart pobytu (wydanej na podstawie małżeństwa) legalnie pracować na tych samych zasadach co obywatel Polski. Obecnie żona ma wyznaczony dodatkowy termin rozpatrzenia wniosku o kolejną kartę pobytu na 3 miesiące po dacie ważności karty pobytu (na 18 grudnia) (wniosek złożony w terminie bez braków formalnych – więc pobyt jest legalny - również na podstawie małżeństwa). Pytanie - jakie są dokładne podstawy prawne umożliwiające zatrudnienie takiej osoby w okresie rozpatrywania wniosku i czy można uznać iż podstawy te są na tych samych zasadach jak w przypadku karty pobytu wydanej na podstawie małżeństwa. Żona dostała pracę ale dział HR nie wie czy mogą ją zatrudnić i potrzebuje podstawy prawnej.

Odpowiedź

Dzień dobry,

Rzeczywiście, żona może nadal pracować - ma prawo do pracy w czasie rozpatrywania wniosku, bo podstawa legalizacji jej pobytu nie uległa zmianie.

O tym, że w czasie wnioskowania o nowe zezwolenie cudzoziemiec zachowuje prawo legalnego pobytu (pod warunkiem złożenia kompletnego zestawu dokumentów) mówi art. 108 ustawy o cudzoziemcach.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wspomina natomiast opisaną przez Pana sytuację w art. 1 pkt 3 ust. 4 - osoby w tej sytuacji mają prawo wykonywać pracę w Polsce.

W razie dalszych wątpliwości proponuję pracodawcy Pana żony kontakt z Wydziałem Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego. Specjaliści tego urzędu mogą być dla pracodawcy bardziej przekonującym źródłem informacji.


Data odpowiedzi:

2015-11-20 16:09:13

Komentarze

2019-07-04 13:57
Aby usunąć, wpisz hasło:

Dzień dobry,    Szukasz pożyczki? jeśli tak, skontaktuj się z: rgarret2244@gmail.com lub Whatsapp + 60-16-248-3018, aby uzyskać więcej informacji, jeśli zainteresowany tak odpowiedzieć z powrotem jak najszybciej.. Dziękuję Ci... Od Robina Garreta

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii