Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy cudzoziemiec spoza UE (Egipt) zamężny z Polką i posiadający kartę czasowego pobytu może wyjechać do pracy za granicą? Czy oprócz pozwolenia na prace w danym kraju musi starać się o wizę lub inne zezwolenia?

Odpowiedź

Cudzoziemiec posiadający kartę pobytu czasowego może wyjechać za granicę do pracy tylko wtedy, gdy otrzyma zezwolenie na pracę w tym kraju oraz wizę, która daje też prawo do pracy.

W różnych krajach procedura uzyskania niezbędnych zezwoleń jest różna. Z reguły w kraju docelowym trzeba znaleźć pracodawcę, który występuje o zezwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca. Z tym zezwoleniem cudzoziemiec może następnie ubiegać się o wizę z prawem do pracy (będąc za granicą).

Na rekonesans w sprawie szukania potencjalnego pracodawcy można natomiast pojechać bez wizy do krajów strefy Schengen (większość krajów Unii, oprócz Wielkiej Brytanii, Irlandii i Cypru). Z polską kartą pobytu cudzoziemiec może podróżować po strefie Schengen bez wizy na okres do trzech miesięcy. Cudzoziemiec musi w tym czasie mieć ze sobą także ważny paszport.


Data odpowiedzi:

2009-11-05 21:08:25

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii