Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Gdzie można znalieżć oferty pracy z pobytem tolerowanym.

Odpowiedź

Według wiedzy PFM nie ma żadnej agencji czy instytucji specjalizującej się w szukaniu pracy dla osób z pobytem tolerowanym.

Ta grupa cudzoziemców ma natomiast prawo do pracy w Polsce bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń - może więc korzystać z wszystkich instytucji wspierających Polaków szukających pracy: Urzędów Pracy, Klubów Pracy, wszelkich instytucji pośrednictwa pracy.

Powszechnym w Polsce sposobem na poszukiwanie pracy jest też bezpośredni kontakt z firmami, w których chciałoby się podjąć pracę, szukanie pracy z ogłoszenia w gazecie albo w internecie.

Szukając pracy warto skorzystać z Ośrodka Pomocy Społecznej albo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Cudzoziemcy z pobytem tolerowanym zyskali niedawno prawo do pomocy integracyjnej, która dotąd przysługiwała tylko uchodźcom. O tę pomoc trzeba się niezwłocznie zgłosić!

Programy integracyjne prowadzą właśnie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Termin przyjmowania wniosków od osób z pobytem tolerowanym, które w ubiegłych latach uzyskały ten status mija z końcem sierpnia - później wnioski nie będą już przyjmowane. Elementem pomocy integracyjnej jest właśnie wsparcie cudzoziemca w szukaniu pracy.

Pomocą służą też osobom z pobytem tolerowanym specjaliści w organizacjach pozarządowych - doradcę zawodowego zatrudnia na przykład Centrum Pomocy Uchodźcom PAH (Warszawa, ul. Szpitalna 3/18, tel. (22) 828 88 82).


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii