Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Jestem Ukrainka,mam pobyt na czas okreslony w Polsce,teraz juz nie pracuje,czy moge zarejestrowac sie jak bezrobotna osoba????

Odpowiedź

Pani możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna zależy od tego, na jakiej podstawie wydano Pani obecne zezwolenie na pobyt na czas określony.

Prawo do rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna przysługuje w Polsce tylko tym cudzoziemcom posiadającym w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy, których zezwolenie zostało udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - a więc osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy:
- w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
- w celu przeprowadzenia badań naukowych,
- z powodu posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE w związku z tym, że zamierzają w Polsce wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć bądź kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, albo wykażą inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce.

Ma też Pani to prawo, jeśli jest Pani małżonką polskiego obywatela.

W przeciwnym razie - jeśli nie należy Pani do opisanych grup, nie może Pani rejestrować się jako osoba bezrobotna.

Warto może nadmienić, że jeśli podstawą wydania Pani zezwolenia na pobyt była praca w Polsce - wówczas utrata tej pracy może stać się podstawą do odebrania Pani posiadanego zezwolenia na pobyt w Polsce. W takiej sytuacji powinna Pani jak najszybciej poszukać nowej pracy - i na podstawie tej nowej pracy (umowy, choćby wstępnej), wnioskować o nowe zezwolenie na pobyt i pracę.


Data odpowiedzi:

2015-03-05 21:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii