Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry mój przyjaciel jest obywatelem Chin mieszka i pracuje w Polsce ma kartę pobytu na 3 lata chciałby zmienić pracę proszę mi powiedzieć jeśli zwolni się z pracy jak długo może legalnie być w Polsce zanim znajdzie inną pracę?

Odpowiedź

Dzień dobry, właściwie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma 'widełek czasowych' na utrzymanie obecnego zezwolenia i podjęcie nowej pracy.

Po rozwiązaniu obecnej umowy o pracę pracodawca i pracownik powinni powiadomić Urząd Wojewódzki o rozwiązaniu umowy- i powinno to spowodować cofnięcie obecnego zezwolenia na pracę.

Dlatego najlepiej byłoby, aby Pana przyjaciel najpierw (ciągle pracując) znalazł nowego pracodawcę, aby ten nowy pracodawca sporządził wstępną umową o pracę - wówczas Pana przyjaciel powinien zgłosić się do Urzędu Wojewódzkiego z informacją o rozwiązaniu jednej umowy o pracę - i zawarciu drugiej.

Wtedy nie utraci on zezwolenia na pobyt i legalne zatrudnienie.

Polskie prawo przewiduje możliwość takiego czasu przejściowego, o jaki Pan pyta, tylko w przypadku cudzoziemców wykonujących zawód wymagający wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE). Wówczas cudzoziemiec może przestawać bez pracy przez okres trzech miesięcy. Niestety to uprawnienie nie dotyczy wszystkich pracowników.

W praktyce może udać się zmiana pracodawcy i pewien czas bez zatrudnienia - ale bardzo krótki (więc sprawa jest ryzykowna). Pracownik ma obowiązek zgłosić rozwiązanie umowy o pracę w Urzędzie Wojewódzkim. Pracodawca też. W praktyce możliwe jest pozostawanie bez pracy kilka dni, może dwa tygodnie - dopóki informacja o rozwiązaniu umowy nie dotrze do Urzędu - dłuższy czas grozi tym, że obecna karta pobytu może być cudzoziemcowi cofnięta.


Data odpowiedzi:

2015-01-11 22:22:50

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii