Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, Jestem mężem cudzoziemki (Ukraina) niestety na chwilę obecną żona nie posiada jeszcze karty czasowego pobytu gdyż jesteśmy w trakcie procedury. Moje pytanie brzmi czy żona może podjąć pracę bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę kiedy nie posiada jeszcze karty czasowego pobytu? Prosiłbym o szybką odpowiedź. Z góry dziękuję Michał

Odpowiedź

Niestety - nie.

Przywilej podejmowania pracy bez konieczności ubiegania się o zezwolenie mają cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce z powodu zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Polski.

Sam fakt zawarcia małżeństwa nie daje niestety tego prawa. Z podjęciem pracy Pana małżonka musi więc poczekać do momentu otrzymania zezwolenia.

Zagadnienia dotyczące dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Warto może zwrócić uwagę, że są pewne rodzaje pracy, do wykonywania której cudzoziemcy nie potrzebują zezwolenia bez względu na swój status prawny.

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy - link poniżej.

Zobacz także

cudzoziemcy - praca bez zezwolenia (WUP)

Data odpowiedzi:

2009-10-21 21:04:24

Komentarze

2019-07-04 13:20
Aby usunąć, wpisz hasło:

Hello, Are you looking for a loan? if yes contact: rgarret2244@gmail.com or Whatsapp+60-16-248-3018 for more info if interested yes respond back asap.. Thank you... From Robin Garret

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii