Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam, mam pytanie dotyczące mojego znajomego, który jest obywatelem Ukrainy i przebywa w Polsce na podstawie wizy pracowniczej. posiada ważne pozwolenie na pracę i złożył wniosek o jednolite pozwolenie na pobyt i pracę, w paszporcie została wstawiona pieczątka potwierdzająca złożenie wniosku. Udało mi się ustalić, że może nadal legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie tej właśnie pieczęci jednak w żadnym z urzędów nie potrafiono mi powiedzieć czy może na podstawie tego nadal wykonywać pracę?

Odpowiedź

Dzień dobry,

Według informacji Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stampila daje cudzoziemcowi takie same prawa jak poprzedni tytuł pobytowy (wiza, karta pobytu) wtedy, gdy dotyczy przedłużenia pobytu na tych samych warunkach, co dotychczas (tj. na podstawie pracy u tego samego pracodawcy, na tych samych warunkach (na tym samym stanowisku)).

W takiej sytuacji na podstawie stampili cudzoziemiec może przebywać w Polsce i wykonywać pracę na takich warunkach, jakie go obowiązywały przed złożeniem nowego wniosku. Czyli gdy posiadał prawo do pracy - nadal je posiada, do czasu wydania nowego zezwolenia na pobyt.

Jeśli jednak nowy wniosek wiąże się ze zmianą pracodawcy lub stanowiska pracy, lub zmianą wynagrodzenia na niższe, stampila legalizuje wprawdzie pobyt, natomiast prawo do pracy na podstawie poprzedniego uprawnienia (wizy, karty pobytu) wygasa wraz z terminem jego ważności. Wtedy cudzoziemiec legalnie czeka na zakończenie procedury, ale od momentu wygaśnięcia wizy do momentu uzyskania nowego zezwolenia nie ma prawa do pracy - ani prawa do wykonywania tej pracy.


Data odpowiedzi:

2014-10-29 23:22:02

Komentarze

2017-06-23 11:07
Aby usunąć, wpisz hasło:

Witam, mam pytanie, jaka jest podstawa prawna do tego zatrudnienia na stampili po złożeniu wniosku o kartę?

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii