Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Dziewczyna otrzymala zezwolenie do pracy od wojewody. Zezwolenie zostalo odebrane z urzendu na poczatku lipca. Teraz Pani za ponoca ktorej bylo robione zaproszenie zglasza do urzedu ze zapraszana osoba nie przyjechala. Natomiast ukrainka jest zapisana w kolejce do konsulatu na 13.08.2014. Pytanie jest nastepne - czy otrzyma dziewczyna wize i czy nie bedzie miala problemy z przejazdem przez granice

Odpowiedź

Dzień dobry!

Cudzoziemka, której dotyczy Pana pytanie, nie powinna mieć problemu z uzyskaniem wizy i następnie wjazdem do Polski.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ustawa ta jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce), zezwolenie na pracę może zostać cofnięte dopiero w sytuacji, kiedy wojewoda uzyskałby od przyszłego pracodawcy cudzoziemca informację, że ten nie podjął pracy mimo, że minęły przynajmniej 3 miesiące od początkowego terminu określonego w zezwoleniu.

Innymi słowy, jeśli osoba, o której sytuację Pan pyta otrzymała zezwolenie na pracę na początku lipca, prawdopodobnie decyzja ta pozwalała tej cudzoziemce na pracę od lipca. W takim przypadku informacja, którą jej przyszły pracodawca przekazał urzędowi wojewódzkiemu (że cudzoziemka nie podjęła pracy) nie wiąże się dla niej obecnie z żadnymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

Dopiero w sytuacji, gdyby osoba, której dotyczy Pana pytanie nie przyjechała do Polski do końca września / początku października i nie podjęła pracy, wojewoda mógłby cofnąć jej zezwolenie na pracę. Wydanie takiej decyzji powodowałoby z kolei poważne trudności w uzyskaniu przez tę cudzoziemkę wizy, a nawet w przypadku jej uzyskania - w przekroczeniu przez nią granicy (ryzyko wydania przez Straż Graniczną decyzji o odmowie wjazdu mimo posiadanej wizy).


Data odpowiedzi:

2014-08-25 22:44:41

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii