Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Jestem obywatelem Ukrainy. Posiadam pobyt rezydenta długoterminowego UE. Chcę podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Czy procedura zatrudnienia mnie różni się czymkolwiek od procedury zatrudnienia obywatela polskiego?

Odpowiedź

Dzień dobry!

Nie, w zakresie swobody poruszania się przez Pana na polskim rynku pracy, m.in. w zakresie wyboru pracodawcy, formy zatrudnienia (umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło itd.) - od czasu udzielenia Panu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - Pana sytuacja prawna jest dokładnie taka sama, jak obywateli polskich.

Takie uprawnienia ma Pan jednak tylko na polskim rynku pracy! Nie jest Pan traktowany jak obywatel Polski w przypadku chęci podjęcia pracy za granicą. Wtedy, co do zasady, potrzebuje Pan uzyskać zezwolenie na pracę w danym kraju, którego polscy obywatele nie potrzebują.


Data odpowiedzi:

2014-06-23 23:00:57

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii